Accijnzen – Zijn onze Heren politiekers nu echt helemaal niet beschaamd!

Kort maar krachtig! Heren Lijders (bewust) Des Lands, dit is crapuleus!!

Ik schets mijn statement graag met een fictief voorbeeld.
Wijnhandel ‘T Vaderlandse Genot besluit over te gaan tot de aankoop van een pallet Cava (570 flessen) bij Bodegas Cava de Chicos Perezosos. Deze Bodega maakt een heel eenvoudige maar best genietbare Cava en vraagt voor zijn product een prijs van 2,00 € exclusief btw, exclusief taksen en exclusief transport.
Vol goede moed wenst hij deze Cava in België te verkopen voor 7,00 € inclusief btw.

Onze regering neemt het besluit het belastingregime in België volledig, maar dan ook volledig te veranderen en bouwt een heuse tax-shift in. Na heel wat gedokter, bekvechten om wie de grootste heeft en berekenen in veel te kleine mottige kamertjes komen ze tot het moedige besluit niets om te gooien en te behouden wat er is, maar… we doen er nog een beetje bij!!

Wijnhandel ‘T Vaderlandse Genot is een noeste werker en werkt volledig zoals het hoort. Geen geniepige afhalingen in het duister met reclame-vrije bestelwagens. Wel gaat hij ’s avonds, desnoods ’s nachts, na zijn uren, achter zijn computer zitten en betaald hij plichtbewust zijn accijnzen.
Vanaf 1 november bedragen deze 1,922 €/fles voor schuimwijnen. Graag vooraf te betalen aan de staatskas aub!

Wijnhandel ‘T Vaderlandse Genot komt tot volgende, gruwelijke, vaststelling bij het berekenen van wie er wat verdiend op 1 fles Cava:

De Wijnboer: 2,00 € (uiteraard gaat hij zijn desbetreffende staatskas ook moeten spijzen)

De Wijnhandelaar: 7,00 € inclusief btw maakt 5,785 € exclusief btw
5,785 € – 2,00 € (aankoop bij de wijnboer), – 1,922 € (Accijnzen), – 0,074 € (Verpakkingsheffing), – 0,009 (Fostplus – Valipack), – 0,50 € (transportkosten) = 1,280 €
Op deze 1,280 € winst wordt hij door onze regering belast voor 33% (we rekenen de gemeentebelasting even niet mee).
1,280 € min 33% belastingen = 0,858 €

De Regering: 1,922 € accijnzen + 0,074 € Heffingstaks + 0,009 Fostplus + 1,215 € Btw + 0,424 € belastingen = 3,644 €

Ik zet het even netjes onder elkaar:
Wijnboer: 2,00 €
Wijnhandelaar: 0,858 €
Regering: 3,644 € (Dit is 1,822 x wat de wijnboer verdient en maar liefst 4,25 x wat de wijnhandelaar verdient)

Onze regering verdient méér dan de noest werkende wijnboer en de hardwerkende en risiconemende wijnhandelaar, zonder dat ze ook maar 1 poot moet uitsteken. Zonder dat ze ook maar 1 druppel zweet moet laten op 1 fles Cava… zucht

In sommige verwoordingen noemt met dit gewoon diefstal!

En wij? De boer vloekte eens en ploegde voort… Kan er mij iemand zeggen waarom?

regering

Wijnhandel vs Supermarkt

Op de vooravond van het grote, almachtige Megavino word ik met de neus op de feiten gedrukt! Ik ben de Vlaamse wijnbloggersdeadline totaal vergeten. Opdracht was een schrijfsel Wijnhandel vs. Supermarkt. Net nu het loopjongetje van de Belgische supermarkten zijn Megavino presenteert. Zijn kont draaiende naar de wijnhandelaars en hen  smekend vraagt om toch maar te willen deelnemen aan deze grootste jaarlijkse Belgische orgie der wijnen.

Je merkt al onmiddellijk aan mijn toon dat ik vrij sceptisch sta tegenover dit onderwerp. Ik ga me dan ook beperken tot één enkel verhaaltje dat me ter oren is gekomen over de werkwijze van de supermarkten.

Het doel van de supermarkten is de wijn zo goedkoop mogelijk te kunnen presenteren. Niets mis mee natuurlijk want wie gaat er nu niet op zoek een uitstekende prijs/kwaliteit wijn. De werkwijze van de supermarkten om dit te kunnen bereiken stoot me echter wel tegen de borst. Vooreerst wordt er contact gezocht met een wijnboer die zijn investeringen en zijn opbrengst van het jaar zo vlug als mogelijk verzilverd wenst te zien. Contacten worden gelegd en er wordt een deal gemaakt om gedurende twee of drie jaar exclusief samen te werken tussen de betreffende supermarkt en de wijnboer. Er wordt afgedongen op de prijs en omdat de wijnboer gedurende een 3-tal jaren al op voorhand verzekerd is van zijn centen kan er een lagere prijs worden afgesproken.
Deze wijnboer gaat voor de korte termijn winst en verbrandt zich hierdoor volledig bij de overige afzet van de wijnwereld.
Omdat hij zijn omzet verzekerd ziet gedurende enkele jaren is zijn motivatie om een steeds maar betere wijn te maken in de kiem gesmoord. Waarom zou hij, meer investeren of harder werken terwijl hij al heeft moeten beknibbelen op de prijs. Bovendien is zijn oogst toch al verzekerd voor verkoop.
Nadat het eerste contract met de wijnboer afloopt, slaat de supermarkt haar slag! Er moet opnieuw onderhandeld worden en de supermarkt wil zeer graag verder werken met de betreffende wijnboer. We zijn tevreden mijnheer, maar… de prijs! Daar moeten we iets aan gaan doen. En er wordt een drastische inkrimping op de huidige afgesproken prijs voorgesteld. Uiteraard wenst onze wijnboer deze deal niet te aanvaarden, maar omwille van zijn korte termijn politiek kan hij nergens meer terecht. Elke gedegen wijnhandel houdt zijn handen af van zulke ‘besmette’ wijnboeren. De kwaliteit werd in vele gevallen niet bestendigd en er rest onze arme wijnboer geen andere optie toch opnieuw in zee te gaan met de supermarkt. Deze heeft een schandalig lage prijs bedongen, de wijnboer krijgt geen loon naar werken meer en zijn motivatie om kwaliteitsvolle wijn op de markt te brengen en te investeren daalt tot op het vriespunt…
Einde verhaal, met slechts één lachende partij…

Andere redenen waarom je geen angst zou mogen hebben de wijnhandel binnen te stappen om je wijn aan te kopen:

  • Klantvriendelijkheid
  • Gedegen advies op maat
  • Persoonlijke opbouw waarbij jou smaak centraal staat
  • Flessen die geen tijden rechtop staan in schabben waarbij ze bloot gesteld staan aan een overvloed van licht, lawaai en trillingen
  • Vervanging van uw gekurkte flessen
  • De aangeboden wijnen zijn streng geselecteerde en uitstekende prijs/kwaliteit wijnen
  • Geen eenheidsworst waarbij de smaak van wijn x parallel is aan deze van wijn y
  • De wijn heeft er een ziel

Probeer het eens, de drempel is heus niet zo groot!

Tot besluit nog een Mega-Supermarkt-Vino uitsmijter: Wanneer staat er eens iemand op om de wijnhandel te vertegenwoordigen en deze beurs op te richten voor de werkelijk professionelen. In dat geval zal ik de eerste deelnemer zijn…
Waarom neem je hieraan nog deel vraag ik me trouwens af?